MENU
 

 4.  KEMUDAHAN BAYARAN

a) Bayaran Ansuran Bulanan

Kemudahan terbuka kepada pemilik bagi menjelaskan tunggakan cukai taksiran secara ansuran dalam tempoh tahun tersebut. Pemilik perlu menjelaskan bayaran mengikut Jadual bayaran yang disediakan oleh  Majlis Daerah Tanjong Malim.

b) Bayaran Melalui Pos

Bayaran menggunakan cek berpalang,kiriman wang pos,bank draf kepada Yang DiPertua MDTM dengan menyertakan bil atau mencatatkan nombor akaun cukai taksiran am di belakang cek/mo/po.

c) Bayaran Melalui kaunter

Bayaran juga boleh dibuat di kaunter bayaran pejabat MDTM .