MENU
 

 3. PENGEDARAN BIL / NOTIS CUKAI TAKSIRAN AM

Bil Cukai taksiran Am akan diserahkan/diposkan pada :

  • Januari 1/2 tahun pertama
  • Julai 1/2 tahun kedua

 Notis E diserahkan/diposkan pada :

  • Mac 1/2 tahun pertama
  • September 1/2 tahun kedua

Jika anda tidak menerima bil/notis, sila datang sendiri ke kaunter bayaran di pejabat MDTM atau kaunter Bahagian Penilaian MDTM dengan membawa :

  • Bil/Notis lama atau,
  • No. Akaun ( jika ada ) atau,
  • No. lot/rumah dan kedudukan harta