MENU
 

Objektif Local Agenda 21

• Mendedahkan masyarakat dan sektor swasta tempatan kepada isu-isu pembangunan mampan dan Local Agenda 21.
• Menjelaskan bahawa tanggungjawab pembangunan mampan adalah tanggungjawab bersama.
• Merumuskan strategi dan pelan tindakan Local Agenda 21.
• Melaksanakan pelan tindakan Local Agenda 21 dalam bentuk projek-projek pembangunan mampan.
• Mengguna pakai pendekatan dan pelaksanaan di setiap PBT.

 
Carta Organisasi LA21
Klik Untuk Papar Gambar Carta.
 
Apakah Peranan Anda ?
• Menyertai aktiviti kemasyarakatan secara aktif
• Menjaga kebersihan dan persekitaran Daerah Mualim
• Amalkan nilai-nilai yang sihat dalam hidup
• Peka kepada isu-isu di sekeliling anda
• Bertindak secara tepat dan bijak

Hubungi Kami :

Unit Local Agenda 21
Majlis Daerah Tanjong Malim
Tel  : 05-456 3410/420
Faks  : 05-456 3430/440