MENU
 

SENARAI BANTUAN YANG DISEDIAKAN DIBAWAH PROGRAM PEMBASMIAN KEMISKINAN BANDAR

1. PERUMAHAN KELUARGA MISKIN

- Bantuan Sewa Rumah.

 • Rumah PPR(MTEN)
 • PPR Disewa
 • Rumah Majlis
 • Rumah Transit
 • Rumah Milik Persendirian
 • Bilik

* Rumah Setinggan Tidak Layak.

 

 2. PENGURANGAN BEBAN TANGGUNGAN KELUARGA

- Bantuan Perbelanjaan/Persiapan Kemasukan Ke Institusi Pendidikan/Kemahiran

 • One Off
 • Diberi kepada setiap anak di dalam sesuatu keluarga

- Bantuan Perbelanjaan Untuk Jagaan Kanak-Kanak

 • Ibu yang bekerja buat kali pertama

- Bantuan Kos Pengangkutan Ke Sekolah & Tempat Kerja

 • Pelajar sekolah rendah&menengah
 • Ibu yang bekerja buat kali pertama

- Bayaran Kos Dialisis Dan Pengangkutan Ke Pusat Dialisis

 • Hospital/Pusat Swasta/Pusat NGO.