MENU
 


3. PENJANAAN PENDAPATAN KELUARGA

- Peluang Pekerjaan.


4. PENDIDIKAN & LATIHAN.

- Latihan Kemahiran

  • Kepada ahli keluarga yang layak
  • Yang berpotensi untuk memulakan/meneruskan perniagaan/pekerjaan

- Program Motivasi

  • Layak kepada semua ahli keluarga


5. BANTUAN IHSAN PENDUDUK MISKIN DI BANDAR.

- Bantuan Ihsan.

  • Diberhentikan kerja disebabkan masalah syarikat/majikan
  • Musnah tempat kediaman
  • Hilang upaya akibat kemalangan (bekerja sendiri)
  • Kematian Ketua Keluarga
  • Musnah tempat bekerja (bekerja sendiri)

Sebarang pertanyaan dan keterangan lanjut boleh datang sendiri ke Majlis Daerah Tanjong Malim , dan berhubung dengan Pegawai Penyelaras Program Pembasmian Kemiskinan Bandar.