MENU
 

KEBANYAKKAN SISTEM MDTM MENGGUNAKAN SINGLE SIGN ON (SSO) UNTUK MEMUDAHKAN PENGGUNA.

Cukai Taksiran

Semakan Cukai Taksiran

Sistem ini dibangunkan bertujuan untuk semakan cukai taksiran untuk rumah kediaman atau bangunan perniagaan. Pengguna boleh menyemak status  akaun taksiran mereka untuk tujuan pembayaran.

Bil Lesen

Semakan Bil Lesen

Sistem ini dibangunkan bertujuan untuk semakan lesen perniagaan, penjaja dan hotel atau rumah tumpangan. Pengguna boleh menyemak status  akaun lesen mereka untuk tujuan pembayaran.

   Muat Turun Manual Pengguna   Muat Turun Manual Pengguna
  
Bil Sewa

Semakan Bil Sewaan

Sistem ini dibangunkan bertujuan untuk semakan sewaan harta ataupun premis Majlis Daerah Tanjong Malim yang disewa kepada orang awam. Pengguna boleh menyemak status  akaun sewaan mereka untuk tujuan pembayaran.

Pembekal

Semakan Pembayaran Pembekal

Sistem ini dibangunkan bertujuan untuk semakan bayaran oleh MDTM kepada pembekal yang membekalkan barangan dan perkhidmatan kepada pihak kami. Di dalam sistem ini, pihak pembekal boleh menyemak status pembayaran mereka dimana sistem akan memaparkan status iaitu sama ada pengeluaran LO, baucer ataupun cek.

  Muat Turun Manual Pengguna  Muat Turun Manual Pengguna
  
eAduan

Sistem e-Aduan

Pengguna boleh mengemukakan aduan ataupun komen mereka dengan menggunakan sistem ini.

 

 

 

  Muat Turun Manual Pengguna