MENU
 

KENYATAAN SEBUTHARGA

Tawaran / Sebutharga adalah dipelawa kepada mana-mana Kontraktor/Pembekal Bumiputera dalam Perkhidmatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dengan Bidang, Sub dan Pecahan 210101, 210102, 210103, 210104, 20105 atau 20106 untuk mendapatkan sebutharga seperti berikut :-

TAJUK SEBUTHARGA :

SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM BARIS GILIR KAUNTER UTAMA DI MAJLIS DAERAH TANJONG MALIM

    

NO SEBUTHARGA : MDTM (KEW) 06/02/38 JLD.2 – 09/20

 

Dokumen Sebut Harga boleh diambil di Bahagian Teknologi Maklumat atau di dalam laman web rasmi Majlis Daerah Tanjong Malim.

 

TARIKH IKLAN                  :           14 SEPTEMBER 2020 (SELASA)

TARIKH TUTUP                   :          22  SEPTEMBER 2020 (SELASA)

Dokumen yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bertutup dan berlakri, bertulis nombor dan tajuk sebutharga ke Majlis Daerah Tanjong Malim tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup dan dimasukkan ke peti sebutharga di Majlis Daerah Tanjong Malim, Peti Surat 59, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan.

 

Klik link di bawah untuk maklumat lanjut.

Tender Ref: 
MDTM (KEW) 06/02/38 JLD.2 – 09/20
Tender Closing Date: 
Selasa, 22 September 2020