MENU
 

1. AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 / AKTA 171
2. AKTA JALAN PARIT DAN BANGUNAN 1974 / AKTA 133
3. AKTA PERANCANG BANDAR DAN DESA 1976 / AKTA 172
4. AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987 / AKTA 333
 

Arahan Perbendaharaan

  • Pekeliling Perkhidmatan
  • Pekeliling Kemajuan