MENU
 
LampiranSaiz
Format Tajuk Permohonan Pelan Bangunan289.64 KB
KM02 – Senarai Semak Permohonan Perakui Pelan Pinta Ukur / Pra-Perhitungan / Pre-Comp99.77 KB
MDTM-F3 – Borang Pengiraan Fee Pelan Jalan dan Perparitan58.73 KB
MDTM-F5 – Borang Pengiraan Fee Pelan Landskap65.94 KB
MDTM - F4 -Borang Pengiraan Fee Pelan Bangunan Dan Permit235.12 KB
BORANG A – Kebenaran Merancang112.91 KB
BORANG B – Perlanjutan Tempoh Kebenaran Merancang93.17 KB
MDTM-F2 – Borang Pengiraan Fee Pelan Kerja Tanah63.5 KB
BORANG A - Mengemukakan Pelan-Pelan Untuk Kerjatanah59.01 KB
BORANG A – Perakuan Pelan-Pelan Bangunan / Struktur64.07 KB
Surat Perakuan JPS.IWK.SKMM45.29 KB
JKR - ATJ 03-85 Pindaan 06-2008 (04) 161.84 KB
JKR - ATJ 03-85 Pindaan 06-2008 (05) 113.93 KB
JKR - ATJ 03-85 Pindaan 06-2008 (03) 97.34 KB
BORANG L - Pelan Landskap57.16 KB
IWK - SSA PDC 1109.91 KB
Borang B - Notis Memulakan / Penyambungan Semula Kerja Bangunan51.02 KB
JPBM - Senarai Semak38.76 KB
Borang B - Notis Memulakan Kerjatanah53.99 KB
SKMM - Senarai Semak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia516.73 KB
MDTM-F1 – Borang Pengiraan Fee Kebenaran Merancang143.23 KB
LAP - Senarai Semak Kebenaran Merancang SPAN318.48 KB
Senarai Semak Permohonan Papan Tanda143.6 KB
Carta Alir Mekanisma Memproses Permohonan Papan Tanda/Billboard Di Majlis Daerah Tanjong Malim153.52 KB
IWK - Jadual 2 Fee Kaedah-Kaedah Industri Perkhidmatan Air517.78 KB
Bayaran Sewaan, Cagaran Dan Sumbangan Landskap Bagi Penyewaan Tapak Iklan "Billboard" Dan Iklan Perumahan Di Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim.112.23 KB
Borang G1 - G21107.84 KB
Borang CCC - Senarai Semak CCC & Notis Mula Kerja149.28 KB
Senarai Semak Permohonan Pelan Jalan dan Perparitan174.29 KB
Senarai Semak Permohonan Pelan Kerja Tanah204.61 KB
Senarai Semak Kebenaran Merancang217.99 KB
Senarai Semak Permohonan Pelan Lampu Jalan145.33 KB
Senarai Semak Permohonan Pelan Landskap153.86 KB
Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan188.28 KB
Senarai Semak Permohonan Pelan Penamaan Skim / Nama Taman / Nama Jalan145.5 KB
Borang Geospatial390.08 KB
Manual Agensi19.3 MB
Manual Pemohon10.67 MB
JPS 1 - Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang Annex A (Pindaan 2017)183.86 KB
JPS 2 - Senarai Semak Permohonan Pelan Saliran Annex B (Pindaan 2017)344.97 KB
JPS 3 - Senarai Semak Pelan Kerja Tanah dan Pelan Kawalan Hakisan dan Kelodak Annex C (Pindaan 2017)347.59 KB
Borang Laporan Lawatan Tapak - Siap Kerja Landskap77.34 KB
Borang Laporan Lawatan Tapak - Ulasan CCC Landskap77.55 KB
Borang Kiraan Deposit Jaminan Selenggaraan Landskap80.35 KB
Borang Tuntutan Deposit Jaminan Selenggaraan Landskap79.63 KB
Borang Lawatan Tapak - Serahan Landskap77.44 KB