MENU
 

Hari

Waktu Bekerja

Waktu Rehat

Waktu Bekerja

Isnin - Khamis

8.00 pg - 1.00 ptg

1.00 ptg -1.30 ptg

1.30 ptg - 4.30 ptg

Jumaat

8.00 pg - 12.15 tgh

12.15 tgh - 2.15 ptg

2.15 ptg - 4.30 ptg