MENU
 
 • Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (Majlis Daerah Tanjong Malim), 1983
 • Undang-Undang Kecil Pengendalian Makanan (Majlis Daerah Tanjong Malim), 1983
 • Undang-Undang Kecil Penjaja (Majlis Daerah Tanjong Malim), 1984
 • Undang-Undang Kecil Iklan (Majlis Daerah Tanjong Malim), 2017
 • Undang-Undang Kecil Taman (Majlis Daerah Tanjong Malim), 1986
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan, Tred Perniagaan Dan Perindustrian (Majlis Daerah Tanjong Malim), 1989
 • Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau (Majlis Daerah Tanjong Malim), 1991
 • Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (Pihak Berkuasa Negeri Perak) Akta Jalan Parit Dan Bangunan, 1992
 • Undang-Undang Kecil Kerjatanah (Majlis Daerah Tanjong Malim), 2004
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (Majlis Daerah Tanjong Malim), 2005
 • Undang-Undang Kecil Tempat Letak Kereta Persendirian, (Majlis Daerah Tanjong Malim), 2005
 • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (Pindaan) 2007
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred Perniagaan Dan Perindustrian (Majlis Daerah Tanjong Malim) (Pindaan) 2007
 • Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan Dan Pelupusan Sampah Sarap (Majlis Daerah Tanjong Malim) 2007
 • Undang-Undang Kecil Pasar (Majlis Daerah Tanjong Malim) 2007
 • Akta Jalan Parit Dan Bangunan 1974
 • Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 133)
 • Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172)
 • Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333)
 • Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (Majlis Daerah Tanjong Malim), 2003
 • Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (Majlis Daerah Tanjong Malim) (Pindaan) 2004
 • Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (Majlis Daerah Tanjong Malim) (Pindaan) 2007
 • Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (Majlis Daerah Tanjong Malim) (Pindaan) 2008