MENU
 

Tawaran Pinjaman Kenderaan & Pinjaman Komputer kepada kakitangan Majlis Daerah Tanjong Malim. Kelulusan bergantung kepada peruntukan yang sedia ada serta mematuhi terma & syarat yang ditetapkan.

Sila ke pautan di bawah untuk maklumat lanjut.

Pinjaman Kenderaan :

http://www.mdtm.gov.my/sites/default/files/mdtm/sumber/muat_turun_borang/borang_untuk_kegunaan_staf_mdtm/borang_pinjaman_kenderaan.pdf

Pinjaman Komputer :

http://www.mdtm.gov.my/sites/default/files/mdtm/sumber/muat_turun_borang/borang_untuk_kegunaan_staf_mdtm/borang_pinjaman_komputer.pdf