MENU
 


 

PENSIJILAN SEMULA ISO 9001:2015


                    

 

MDTM telah dipersijilkan semula untuk sistem pengurusan Kualiti ISO 9001:2015 berkuatkuasa 12 Oktober 2021 hingga 22 Februari 2024 oleh pihak CI International Certification Sdn Bhd (515984-m).

Skop pensijilan ini meliputi skop perkhidmatan perbandaran merangkumi perancangan pembangunan, Kejuruteraan kawalan bangunan, Landskap, Pelesenan, Penilaian dan Pengurusan Harta, Pengurusan Kewangan, pengurusan sisa domestik, Perundangan, Penguatkuasaan dan Khidmat Pengurusan. 

Sebanyak 52 prosedur telah dibangunkan merangkumi Prosedur Kualiti Majlis dan Prosedur Kualiti Jabatan.