MENU
 

Dimaklumkan bahawa Majlis Daerah Tanjong Malim akan membuka permohonan bagi Bazar Ramadhan Tahun 1443H/2022M. Tarikh pengeluaran borang permohonan adalah mulai atau pada 03 Februari 2022 (Khamis) dan tarikh tutup permohonan adalah pada 18 Februari 2022 (Jumaat) sebelum jam 5.00 petang. Terima kasih.