MENU
 

PERHATIAN

Pihak Majlis Daerah Tanjong Malim dalam proses menyelenggara Sistem e-PBT berikutan peralihan Sistem Percukaian Malaysia dari GST kepada SST pada 01 September 2018. Oleh itu, pihak kami masih menggunakan Invoice Cukai dengan kadar 0% sehingga sebarang pindaan dibuat oleh pihak Vendor Sistem.

 

Arahan
Yang Dipertua
Majlis Daerah Tanjong Malim