MENU
 
MAJLIS MENANDATANGANI DASAR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
MAJLIS DAERAH TANJONG MALIM

MASA : 10.00 pagi
TARIKH : 29 September 2021 (Rabu)

29 September 2021 (Rabu) 10.30 pagi telah diadakan Majlis Menandatangani Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, MDTM. Majlis disempurnakan oleh Yang Dipertua Tuan Faizal Nizam bin Md Nor dan diiringi oleh Ketua-Ketua Jabatan dan Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.

Majlis ni diadakan bagi memperbaharui Polisi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan MDTM yang perlu diperbaharui setiap 2 tahun. Satu penambahan dasar juga dibuat kerana mengambil kira keadaan semasa pandemik Covid-19.

 

program1

 

program2

 

program3