MENU
 

Visi

Menjadikan peneraju terbilang pembangunan progresif ke arah kelestarian dan kesejahteraan masyarakat.

Misi

  1. Melaksanakan tranformasi ke arah memberi perkhidmatan yang berkualiti dengan mengamalkan urustadbir yang efektif dan berintegriti.
  2. Mewujudkan perbandaran beridentiti melalui pembangunan modal insan yang kompeten dan berdaya saing.
  3. Membina dan memperkasa persekitaran yang harmoni dan kondusif.
  4. Memastikan pembangunan terancang dan seimbang untuk masyarakat.