MENU
 
  1. Merancang dan menyediakan perkhidmatan perbandaran yang berkualiti dan berdaya saing ke arah persekitaran yang kondusif.
  2. Mengurus, memperkukuh dan memantapkan sumber hasil dalam mengoptimumkan pengurusan kewangan.
  3. Melaksana dan mengawal pembangunan mengikut polisi dan garis panduan yang telah ditetapkan.
  4. Merealisasikan perbandaran beridentiti, melalui jalinan kerjasama dan pekongsian pintar.
  5. Memantapkan keupayaan dan kapasiti organisasi bagi meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan.