MENU
 

 

  1. Menjana pelaburan untuk pertumbuhan ekonomi kawasan.
  2. Merangsang, merancang dan mengawal pembangunan.
  3. Melaksanakan kawalan perniagaan.
  4. Mentadbir pengurusan cukai harta.
  5. Mengurus, menyelenggara infrastruktur dan kemudahan awam.
  6. Mengambil tindakan Penguatkuasaan.
  7. Memberi perkhidmatan Perbandaran dan Keceriaan.
  8. Menguruskan hal-hal berkaitan Perakaunan dan Kewangan
  9. Pengurusan Pentadbiran dan Sumber Manusia.
  10. Menekankan aspek ‘sustainable development'.