MENU
 
rau
Zon:C1
Nama:Y.Bhg. Clr. Encik Cures Rau a/l Ramnaidu
No Telefon:017-2251011
Kawasan Kawalan:1. Kampung Padang
  2. Kampung Pauh
  3. Bandar Sri Behrang
  4. Rumah Awam Behrang
  5. Kawasan Stesen KTMB
  6. Jalan Dari Sg Bernam Ke Lampu Isyarat
  7. Perumahan PPRT
  8. Pekan Behrang Stesen
  9. Kampung Baru A Behrang Stesen
  10. Kawasan SRJK (C)
  11. Kawasan Institut Kerajaan
  12. Kawasan Klinik & Town Board
Pegawai Penyelaras:Encik Ahmad Shauqi bin Azemi
No Telefon:012-5514019
salina.png
Zon:C2
Nama:Y.Bhg.Clr. Puan Salina binti Samsudin
No Telefon:012-3420371
Kawasan Kawalan:1. Kampung Baru B
  2. Kawasan Pasar Behrang Stesen
  3. FELDA Sg Behrang
  4. Jalan Behrang Ulu-Behrang Stesen
  5. Jalan Diamond Creek
  6. Taman Sekiah Makmur
Pegawai Penyelaras:Puan Norul Azlina binti Tajie
No Telefon:012-5977061
kamarul-beharim.jpg
Zon:C3
Nama:Y.Bhg.Clr. Encik Kamarul Beharim bin Lasa
No Telefon:019-5032293
Kawasan Kawalan:1. Bandar Behrang 2020
  2. Kawasan Industri & Sekolah
  3. Jalan Behrang 2020 ke Tanjong Malim
  4. Jalan Behrang 2020 ke Lampu Isyarat Behrang Stesen
Pegawai Penyelaras:Encik Shogigan a/l Munretnam
No Telefon:016-5641987