MENU
 

Fungsi Jabatan:-

  • Membuat kutipan hasil Majlis dan menyediakan laporan hasil Majlis.
  • Memantau tunggakan hasil dan menyediakan laporan tunggakan hasil Majlis.
  • Menyediakan laporan perbelanjaan bulanan dan menguruskan perbelanjaan Majlis.
  • Menyediakan laporan perbelanjaan bulanan dan menguruskan perbelanjaan Majlis.
  • Menguruskan pembayaran gaji dan elaun-elaun kakitangan dan Ahli Majlis.
  • Menyediakan belanjawan Majlis.
  • Menguruskan sewaan premis dan harta Majlis.

 

Hubungi Kami :

JABATAN PERBENDAHARAAN

Nombor telefon:05-4563422
Nombor faks:05-4563430/440
Alamat:Jabatan Perbendaharaan, MDTM.
Pegawai:Cik Noor Zatul ‘Iffah Binti Ibrahim
eMel:iffah[alias]mdtm[dot]gov[dot]my