MENU
 

Fungsi Jabatan:-

 • Melaksanakan kerja-kerja penguatkusaan PBT berlandaskan Akta Kerajaan Tempatan:-
 • Akta Jalan Parit Dan Bangunan.
 • Akta Perancangan Bandar Dan Desa
 • Undang- Undang Kecil Majlis Daerah Tanjong Malim.
 • Menyiasat aduan awam dan mengambil tindakan penguatkuasaan.
 • Menyiasat aduan-aduan berkaitan Bahagian Penguatkuasa dan mengambil tindakan yang bersesuian terhadap aduan-aduan tersebut.
   

Aktiviti Jabatan:-

 • Penyediaan dokumen pendakwaan untuk tindakan jabatan kejuruteraan dan Undang-Undang.
 • Mengawasi dan mengambil tindakan terhadap kacau ganggu.
 • Pemeriksaan lesen-lesen perniagaan.
 • Mengawasi Pasar Besar, Pasar Lambak dan Pasar Malam.
 • Pemeriksaan bangunan haram dan tambahan bangunan.
 • Menyelenggara urusan tempat letak kereta di kawasan kawalan MDTM dan penguatkuasaan Peraturan Lalulintas.
   

Hubungi Kami : 

JABATAN PENGUATKUASAAN

Nombor telefon:05-4563439
Nombor faks:05-4563430/440
Alamat:Jabatan Penguatkuasaan, MDTM.
Pegawai:En. Ahmad Zamil Bin Hj. Sabri, PPT
Email:zamil[alias]mdtm[dot]gov[dot]my