MENU
 

Fungsi Bahagian:-

  • Memberi nasihat, pendapat dan pandangan perundangan kepada Majlis.
  • Bertanggungjawab mengendalikan semua urusan pendakwaan ke atas pelbagai kesalahan undang-undang yang berkuatkuasa di dalam kawasan kawalan Majlis.
  • Bertanggungjawab membuat tuntutan hutang, tuntutan sivil terhadap mana-mana individu yang mempunyai tunggakan hutang dengan Majlis.
  • Bertanggungjawab mengendalikan dokumen-dokumen berkaitan dengan undang-undang dan perintah-perintah yang berkaitan dengan penguatkuasaan.
  • Menggubal, meminda, mengulangkaji dan menterjemah semua undang-undang dan perintah yang diterimapakai dan dikuatkuasakan oleh Majlis.
  • Bertanggungjawab dalam penyediaan undang-undang baru dan pindaan undang-undang kecil yang sedia ada.
  • Bertanggungjawab mengatur penurunan kuasa untuk semua kategori jawatan dan menyediakan kad kuasa untuk Ahli-Ahli Majlis.
     

Hubungi Kami :

UNIT UNDANG-UNDANG

Nombor Telefon:05-4563443
Nombor Faks:05-4563430/440
Alamat:Bahagian Undang-Undang, MDTM.
Pegawai:Nadiah binti Kamaruddin
eMel: