MENU
 

Fungsi Bahagian:-

  • Melaksanakan penguatkuasaan Akta Perancang Bandar dan Desa.
  • Menyediakan ulasan permohonan tanah.
  • Menyediakan ulasan fail-fail bangunan.
  • Menyediakan ulasan penukaran syarat tanah.

Aktiviti Bahagian:-

  • Memproses Permohonan Susunatur.
  • Memproses Pelan Pita Ukur.
  • Memproses Permohonan Kebenaran Merancang.
  • Memproses Permohonan Penamaan Skim.
  • Memproses Permohonan Penamaan Jalan.
  • Memproses Permohonan Landskap.

 

Hubungi Kami :

BAHAGIAN PERANCANG BANDAR

Nombor Telefon:05-4563411
Nombor Faks:05-4563430/440
Alamat:Bahagian Perancang Bandar,
Jabatan Perancangan Pembangunan, MDTM.
Pegawai:Saiful Nizam Bin Yamegun
eMel:jabatanperancangan[alias]gmail[dot]com