MENU
 

Fungsi Bahagian:-

 • Melaksanakan pemakaian Akta / Undang-Undang Kecil / Dasar-dasar yang berkaitan Bahagian Pelesenan dan memastikan pelaksanaan undang-undang / Dasar-dasar tersebut dipatuhi.
 • Mengawal dan memantau pengeluaran lesen, pemilik lesen, aktiviti-aktiviti perniagaan dan premis perniagaan.
 • Menyiasat aduan-aduan berkaitan Bahagian Pelesenan dan mengambil tindakan yang bersesuian terhadap aduan-aduan tersebut.
 • Menyediakan laporan dan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan pengurusan Bahagian Pelesenan.
 • Memberikan khidmat nasihat dan informasi terkini kepada pelanggan berkaitan urusan Bahagian Pelesenan.
 • Memastikan segala pengeluaran lesen / Permit Perniagaan adalah telus, jujur, adil dan seimbang dengan keperluan semasa.
 • Memproses Permohonan Lesen Premis dan Iklan Perniagaan.
 • Memproses Permohonan Lesen Penjaja.
 • Memproses Permohonan Lesen Premis Hiburan.
 • Memproses Permohonan Lesen Papan Iklan.
 • Memproses Permohonan Lesen Pasar Awam dan Harta Majlis.
 • Memproses Permit Kain Rentang dan Banting.
 • Memproses Permohonan Permit Sementara Pasar Lambak / Pasar Malam dan Pekan Sehari.
 • Memproses Permohonan Permit Perniagaan Sementara Ekspo / Jualan Bermusim dan Jualan Sementara.
 • Memproses Permohonan Permit Meletakkan Meja Makan Diluar Premis Perniagaan.
 • Memproses Permohonan Pengeluaran Deposit Yang Berkaitan Bahagian Pelesenan.
 • Memproses Permohonan Pertukaran Alamat Perniagaan / Kediaman.
 • Memproses Permohonan Tambahan Jenis Perniagaan / Pembatalan Lesen Perniagaan.
 • Memproses Pemohonan Rayuan Lesen / Permit Perniagaan.
 • Memproses Pembaharuan Lesen / Permit Perniagaan.
   

Hubungi Kami :

BAHAGIAN PELESENAN & KESIHATAN AM

Nombor Telefon:05-4563445
Nombor Faks:05-4563430/440
Alamat:Bahagian Pelesenan & Kesihatan Am,
Jabatan Perkhidmatan Perbandaran & Kesihatan, MDTM.
Pegawai: Pn. Siti Aida Binti Rasidi
eMel:sitiaida[alias]mdtm[dot]gov[dot]my