MENU
 

Majlis Daerah Tanjong Malim disokong oleh 9 jabatan utama untuk memacu matlamat dan objektif Majlis Daerah Tanjong Malim dan melaksanakan dasar-dasar yang ada. Setiap jabatan/bahagian/unit mempunyai fungsi masing-masing dalam usaha untuk merealisasikan wawasan MDTM. Ketua Jabatan/Bahagian/Unit adalah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa fungsi-fungsi ini dijalankan dengan adil dan saksama berdasarkan kepada Akta dan Undang-Undang Pihak Berkuasa Tempatan.

JAWATANNAMA
Yang DipertuaFaizal Nizam Bin Md Nor
SetiausahaRoslan Bin Kamaruzaman

 

1. JABATAN PERKHIDMATAN DAN PENGURUSAN

2. JABATAN PERBENDAHARAAN

3. JABATAN PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA

  • Unit COB
  • Unit Sewaan​

4. JABATAN PERANCANGAN & PEMBANGUNAN

5. JABATAN KEJURUTERAAN & KAWALAN BANGUNAN

6. JABATAN PERKHIDMATAN PERBANDARAN & KESIHATAN

7. BAHAGIAN UNDANG-UNDANG

8. UNIT AUDIT DALAM

9. UNIT PUSAT SETEMPAT