MENU
 

Fungsi Jabatan:-

 • Penyediaan ringkasan projek dan peruntukan.
 • Pengurusan perolehan.
 • Pengurusan projek.
 • Pengurusan pembayaran.
 • Penyelenggaraan utiliti jalan, parit dan bangunan.
 • Menyiasat aduan-aduan berkaitan Bahagian Kejuruteraan dan mengambil tindakan yang bersesuaian terhadap aduan-aduan tersebut.
 • Melaksanakan penguatkuasaan bangunan tanpa kelulusan.
 • Penyediaan lukisan kerja projek pembangunan Majlis.
 • Penyediaan data MARRIS.

Aktiviti Jabatan:-

 • Memproses kelulusan pelan (R&D).
 • Memproses permohonan izinlalu.
 • Memproses permohonan kelulusan pelan bangunan.
 • Memproses permohonan kelulusan permit kerja kecil.
 • Memproses permohonan sijil layak menduduki (CF).
   

Hubungi Kami :

JABATAN KEJURUTERAAN

Nombor Telefon:05-4563433
Nombor Faks:05-4563430/440
Alamat:Jabatan Kejuruteraan & Kawalan Bangunan, MDTM.
Pegawai:Tuan Haji Abd. Rahman Bin Ghazali, PPT
eMel:rahman[alias]mdtm[dot]gov[dot]my