MENU
 

MDTM

NOTIS PEMBERITAHUAN
KERJA-KERJA UNDI SESI 1/2021
 

Adalah dimaklumkan bahawa kerja-kerja undi bagi Projek di Bawah Peruntukan Program Strategik Memperkasa Rakyat dan Ekonomi (PEMERKASA) Majlis Daerah Tanjong Malim (MDTM) akan diadakan sebagaimana ketentuan berikut:-

Tarikh                          :           23 Disember 2021 (Khamis)

Masa Pendaftaran      :           9.00 – 11.30 pagi (2 ½ jam)

Masa Pengundian       :           12.00 tengahari

Tempat                        :           Dewan Sri Tanjong,

                                                Pejabat Majlis Daerah Tanjong Malim

 

Urusetia pengundian akan menyemak semua dokumen semasa proses pendaftaran dijalankan sebagaimana syarat-syarat di bawah:-

  1. Kontraktor hendaklah HADIR SENDIRI dengan membawa bersama:-

  2. Kad Pengenalan.  - (salinan dikemukakan kepada urusetia)

  3. Sijil Asal PKK, SSM, dan CIDB - (salinan dikemukakan kepada urusetia)       

  4. Wakil tidak dibenarkan semasa mendaftar dan mengundi.

 

Rujuk pada lampiran