MENU
 

NOTIS PEMBERITAHUAN

Adalah dengan ini, Majlis Daerah Tanjong Malim akan menguatkuasakan kapit tayar & tunda bagi kesalahan meletakkan kenderaan di tempat yang tidak dibenarkan di seluruh kawasan pentadbiran MDTM di bawah Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (Majlis Daerah Tanjong Malim) (Pindaan) 2018.

SILA AMBIL PERHATIAN, penguatkuasaan akan bermula pada 1 DISEMBER 2019. Sekian dimaklumkan.

DENGAN PERINTAH
YANG DIPERTUA
MAJLIS DAERAH TANJONG MALIM