MENU
 

 

Jadual Kutipan Sampah Sisa Domestik dan Pembersihan Awam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim Bagi Tahun 2017-2018 

 

Sila klik pautan di bawah untuk maklumat lanjut.