MENU
LampiranSaiz
KM02 – Senarai Semak Permohonan Perakui Pelan Pinta Ukur / Pra-Perhitungan / Pre-Comp99.77 KB
MDTM-F3 – Borang Pengiraan Fee Pelan Jalan dan Perparitan58.73 KB
MDTM-F5 – Borang Pengiraan Fee Pelan Landskap65.94 KB
MDTM-F4 – Borang Pengiraan Fee Pelan Bangunan55.54 KB
BORANG A – Kebenaran Merancang112.91 KB
CCC - Senarai Semak Perakuan Siap dan Pematuhan101 KB
BORANG B – Perlanjutan Tempoh Kebenaran Merancang93.17 KB
MDTM-F2 – Borang Pengiraan Fee Pelan Kerja Tanah63.5 KB
BORANG A - Mengemukakan Pelan-Pelan Untuk Kerjatanah59.01 KB
BORANG A – Perakuan Pelan-Pelan Bangunan / Struktur64.07 KB
Surat Perakuan JPS.IWK.SKMM45.29 KB
JKR - ATJ 03-85 Pindaan 06-2008 (04) 161.84 KB
JKR - ATJ 03-85 Pindaan 06-2008 (05) 113.93 KB
JKR - ATJ 03-85 Pindaan 06-2008 (03) 97.34 KB
JPS - Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang195.45 KB
BORANG L - Pelan Landskap57.16 KB
JPS - Senarai Semak Pelan Kerja Tanah dan Pelan Kawalan Hakisan dan Kelodak167.35 KB
JPS - Senarai Semak Permohonan Pelan Saliran dan Perparitan216.32 KB
IWK - SSA PDC 1109.91 KB
Borang B - Notis Memulakan / Penyambungan Semula Kerja Bangunan51.02 KB
JPBM - Senarai Semak38.76 KB
Borang B - Notis Memulakan Kerjatanah53.99 KB
SKMM - Senarai Semak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia516.73 KB
MDTM-F1 – Borang Pengiraan Fee Kebenaran Merancang143.23 KB
LAP - Senarai Semak Kebenaran Merancang SPAN318.48 KB
Senarai Semak Permohonan Papan Tanda143.6 KB
Carta Alir Mekanisma Memproses Permohonan Papan Tanda/Billboard Di Majlis Daerah Tanjong Malim153.52 KB
Bayaran Sewaan, Cagaran Dan Sumbangan Landskap Bagi Penyewaan Tapak Iklan "Billboard" Dan Iklan Perumahan Di Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim.112.23 KB
IWK - Jadual 2 Fee Kaedah-Kaedah Industri Perkhidmatan Air517.78 KB
OSC3.0 - Manual Agensi206.53 KB
Borang G1 - G21107.84 KB
OSC3.0 - Manual Pemohon206.94 KB
Borang CCC - Senarai Semak CCC & Notis Mula Kerja149.28 KB
Senarai Semak Permohonan Pelan Jalan dan Perparitan174.29 KB
Borang Permohonan Maklumat Geospatial390.07 KB
Senarai Semak Permohonan Pelan Kerja Tanah204.61 KB
Senarai Semak Kebenaran Merancang217.99 KB
Senarai Semak Permohonan Pelan Lampu Jalan145.33 KB
Senarai Semak Permohonan Pelan Landskap153.86 KB
Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan188.28 KB
Senarai Semak Permohonan Pelan Penamaan Skim / Nama Taman / Nama Jalan145.5 KB
Kemaskini Terakhir: Isnin, 17 September 2018 - 9:21am