MENU
 

Tawaran adalah terbuka kepada kontraktor dengan Kementerian Kewangan Malaysia bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera Kod Bidang 220113.KEUTAMAAN ADALAH KEPADA KONTRAKTOR YANG BERADA DI DALAM KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS DAERAH TANJONG MALIM.