MENU
 

 

TAWARAN PENGIKLANAN SEWAAN SKRIN LED 
MAJLIS DAERAH TANJONG MALIM
 

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN :

1.    Penggunaan Bahasa / Tatabahasa format iklan hendaklah diluluskan / disahkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) [ Tel: 03-2147900 / Faks: 03-2147901 / Laman Web: http://www.dbp.gov.my ] dan dikemukakan bersama Borang Permohonan Sewaan Media Pengiklanan Digital MDTM. 


2.    Borang Permohonan yang lengkap akan diproses dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja berserta sesalinan rekabentuk iklan dalam bentuk hardcopy dan softcopy dan diserahkan ke Bahagian Teknologi Maklumat, MDTM.


3.    Sekiranya permohonan adalah daripada Agensi Kerajaan, tuan/puan hendaklah memastikan borang di cap dengan Cap Rasmi Agensi pemohon bagi mendapatkan harga Agensi Kerajaan.
 

Mulai 2 Januari 2018 semua permohonan hendaklah dibuat melalui BORANG PERMOHONAN SEWAAN MEDIA PENGIKLANAN DIGITAL MDTM 2.0 yang boleh dimuat turun melalui pautan di bawah:-

 

Borang Permohonan Sewaan Media Pengiklanan Digital MDTM 2.0