MENU
 

AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172)

PEMBERITAHUAN
PEMERIKSAAN AWAM KE ATAS
DRAFT RANCANGAN TEMPATAN
DAERAH BATANG PADANG 2020 (PENGGUBAHAN 3)

TARIKHMASATEMPAT
30 Mei 2016
hingga
19 Jun 2016
(waktu pejabat sahaja)

8.30 pagi
hingga
4.30 petang

i.Majlis Daerah Tapah
  Jalan Stesyen
  35000 Tapah
  PERAK DARUL RIDZUAN

ii.Majlis Daerah Tanjong Malim
   Kompleks Pentadbiran MDTM
   Bandar Behrang 2020
   35900 Tanjong Malim
   PERAK DARUL RIDZUAN

 

Pengubahan kepada Rancangan Tempatan ini meliputi:-

a)    Pindaan sebahagian zon guna tanah bagi:-

1)    Pengezonan semula kawasan Blok Perancangan Kecil (BPK) 1.12 daripada Zon Pertanian kepada Zon Kediaman yang terletak di dalam Blok Perancagan (BP) 1 – Chenderiang.
2)    Pengezonan semula kawasan Blok Perancangan Kecil (BPK) 2.1 daripada Zon Pertanian kepada Zon Kediaman yang terletak di dalam Blok Perancagan (BP) 2 – Batang Padang.
3)    Pengezonan semula tiga kawasan Blok Perancangan Kecil (BPK) 2.4 daripada Zon Tanah Lapang dan Rekreasi kepada Zon Perniagaan dan Zon Pertanian kepada Zon Kediaman yang terletak di dalam Blok Perancagan (BP) 2 – Batang Padang.
4)    Pengezonan semula dua kawasan Blok Perancangan Kecil (BPK) 2.6 daripada Zon Pertanian kepada Zon Kediaman yang terletak di dalam Blok Perancagan (BP) 2 – Batang Padang.
5)    Pengezonan semula dua kawasan Blok Perancangan Kecil (BPK) 3.2 daripada Zon Pertanian kepada Zon Kediaman yang terletak di dalam Blok Perancagan (BP) 3 – Bidor.

6)    Pengezonan semula empat kawasan Blok Perancangan Kecil (BPK) 3.3 daripada Zon Pertanian kepada Zon Kediaman, Zon Tanah Lapang dan Rekreasi kepada Zon Kediaman, Zon Tanah Lapang dan Rekreasi kepada Zon Perniagaan dan Zon Kediaman kepada Zon Perniagaan yang terletak di dalam Blok Perancagan (BP) 3 – Bidor.
7)    Pengezonan semula tiga kawasan Blok Perancangan Kecil (BPK) 4.5 daripada Zon Pertanian kepada Zon Kediaman yang terletak di dalam Blok Perancagan (BP) 4 – Sungkai.
8)    Pengubahan zon guna tanah di Blok Perancangan Kecil (BPK 6.3) ( Lot 13282) daripada zon Perusahaan kepada Kediaman (Pembangunan bercampur)- Behrang Stesyen
9)    Pengubahan Zon guna tanah di sebahagian Blok Perancangan Kecil (BPK 6.3) (Kawasan sekitar Politeknik Sultan Azlan Shah Behrang daripada zon Pertanian kepada Kediaman)-Behrang Stesyen

b)    Penentuan nisbah plot

c)    Pindaan senarai kelas kegunaan tanah dan pembangunan

Bantahan atau representasi boleh dibuat melalui Borang Bantahan Awam, surat atau memorandum 

kepada

Majlis Daerah Tapah dan Majlis Daerah Tanjong Malim sebelum atau pada
19 Jun 2016

Semua borang / surat / memorandum boleh dialamatkan kepada


Majlis Daerah Tapah
Jalan Stesyen
35000 Tapah
PERAK DARUL RIDZUAN


Majlis Daerah Tanjong Malim
Kompleks Pentadbiran MDTM
Bandar Behrang 2020
35900 Tanjong Malim
PERAK DARUL RIDZUAN
Tel :05-4563410/20