MENU
 

1. Tawaran adalah di pelawa dari Kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di dalam kepala dan sub kepala yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja seperti di bawah. KEUTAMAAN ADALAH KONTRAKTOR YANG BERADA DI DALAM KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS DAERAH TANJONG MALIM.

 

SENARAI TAWARAN SEBUTHARGA

 

2.  Penyebuharga yang berminat adalah diwajibkan menyertai satu lawatan tapak yang akan diadakan pada 15.2.2018 ( Khamis) bertempat di Auditorium Pejabat Majlis Daerah Tanjong Malim, Behrang 2020. Waktu pendaftaran taklimat BERMULA jam 9.00 pagi hingga jam 10.00 pagi. Penyebutharga yang lewat tidak akan dipertimbangkan untuk memasuki taklimat tersebut. Penyebutharga Wajib membawa bersama SALINAN ASAL (termasuk salinan fotostat) Lesen Kementerian Kewangan Malaysia, Suruhan Jaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Kad Pengenalan. Hanya pemilik Syarikat yang sah dan mematuhi semua syarat sahaja yang dibenarkan untuk memasuki taklimat dan lawatan tapak wakil syarikat adalah tidak dibenarkan.

 

TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 28 FEBRUARI 2018 (RABU) 12.00 TENGAHARI