MENU
 

PENGENALAN ASAS MaGIC

MaGIC, sebuah syarikat berhad dengan jaminan, ditubuhkan di bawah Kementerian Kewangan Malaysia ("Kementerian") secara khusus ditugaskan untuk memacu agenda negara untuk menambah bilangan startups pertumbuhan tinggi dan usahawan yang berpotensi tinggi yang boleh membina perniagaan serantau dan global. Ini dilakukan melalui pelaksanaan pelbagai program dan inisiatif untuk mewujudkan ekosistem yang bertenaga dan menjadikan Malaysia sebagai hab keusahawanan dalam serantau. MaGIC berikut pendekatan 3C, di mana ia pertama akan Sambungkan titik-titik antara semua pemain ekosistem dengan sumber-sumber untuk usahawan, kemudian Bekerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan dan swasta yang sedia ada yang menyokong keusahawanan, dan akhirnya Buat program baru untuk mengisi jurang dalam ekosistem.

Klik DI SINI untuk maklumat lanjut berkaitan perjawatan.