MENU
 

NAMA PROGRAM : SEMINAR KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN DAN TEMPAT KERJA
TARIKH : 19 NOVEMBER 2019 (SELASA)
MASA : 11.00 PAGI – 1.00 PETANG
TEMPAT : AUDITORIUM SERI TANJONG, MDTM

SELASA, 19 November 2019 yang lalu telah diadakan Seminar Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA) kepada kontraktor-kontraktor yang berminat menjalankan atau menyertai kerja-kerja binaan dan pembersihan di Majlis Daerah Tanjong Malim (MDTM). Keperluan OSHA adalah menjadi tanggungjawab kontraktor bagi memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja sebagai agenda utama perlaksanaan kerja dan ia juga merupakan keprluan tahunan yang wajib bagi semua kontraktor yang berminat melaksanakan kerja yang ditawarkan oleh MDTM. 


OSHA Briefing

OSHA Briefing

OSHA Briefing

OSHA Briefing

OSHA Briefing

OSHA Briefing