MENU
 

NAMA PROGRAM : PROGRAM PELANCARAN MINGGU TANPA KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA (WAFEW) 2019
TARIKH : 8 JULAI 2019 HINGGA 18 JULAI 2019
MASA : 8.00 PAGI
TEMPAT : MAJLIS DAERAH TANJONG MALIM

8 Julai 2019 hingga 18 Julai 2019 telah diadakan Program Pelancaran Minggu Tanpa Kemalangan di Tempat Kerja. Aktiviti yang dijalankan ialah Latihan Jasmani & Kecergasan serta Latihan Pengedalian Pesonal Protective Equipment (PPE). Akitiviti ini dilaksanakan bagi meningkatkan kecergasan dan kefahaman kakitangan MDTM begitu pentingnya penggunaan Pesonal Protective Equipment (PPE) di tempat kerja.