MENU
 

Lawatan turun padang Zon A5 oleh Pegawai Kawasan (Area Officer) Puan Habibah Binti Yaakob, Ahli Majlis, Majlis Daerah Tanjong Malim. Turut serta dalam lawatan turun padang ini adalah Puan Setiausaha Majlis Daerah Tanjong Malim, Puan Siti Azura Binti Haji Juki dan ketua-ketua jabatan dan kakitangan jabatan berkaitan.