MENU
 

NAMA PROGRAM : AUDIT ANUGERAH CEMERLANG KESELAMATAN & KESIHATAN
PEKERJAAN KEBANGSAAN 2019
TARIKH : 19 NOVEMBER 2019 (SELASA)
MASA : 9.30 PAGI – 5.00 PETANG
TEMPAT : BILIK SERI MALIM, AUDITORIUM SERI TANJONG
DAN SEKITAR KAWASAN DAN KAWASAN KAWALAN MDTM

SELASA, 19 November 2019 yang lalu telah diadakan Audit Anugerah Cemerlang Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan 2019 oleh pihak Jabatan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Negara di Majlis Daerah Tanjong Malim (MDTM). Seramai 2 orang auditor telah hadir iaitu Puan Noria binti Mohamad Ali (Ketua Audit), Puan Siti Zaleha binti A.Rahim, (Juru Audit). Sesi bermula dengan menyemak dokumen dan seterusnya membuat lawatan tapak. 
 

Audit Anugerah Cemerlang Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan 2019
 

Audit Anugerah Cemerlang Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan 2019

Audit Anugerah Cemerlang Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan 2019

Audit Anugerah Cemerlang Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan 2019

Audit Anugerah Cemerlang Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan 2019

Audit Anugerah Cemerlang Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan 2019