MENU
 

KENYATAAN SEBUTHARGA

Tawaran / Sebutharga adalah dipelawa kepada mana-mana Kontraktor/Pembekal Bumiputera dalam Perkhidmatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dengan Bidang, Sub dan Pecahan 210101, 210102, 210103, 210104, 20105 atau 20106 untuk mendapatkan sebutharga seperti berikut :-

TAJUK SEBUT HARGA   :   SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM APLIKASI ePBT WEB MAJLIS DAERAH TANJONG MALIM BAGI MEMATUHI KRITERIA PERSIJILAN “STANDARD ACCOUNTING SYSTEM FOR GOVERNMENT AGENCIES” (SAGA)

NO. SEBUTHARGA   :   MDTM/SH/BTMPR/03/2019

TARIKH IKLAN   :   12 NOVEMBER 2019 (SELASA)

TARIKH TUTUP   :   19 NOVEMBER 2019 (SELASA)

1. Dokumen Sebut Harga boleh diambil di Bahagian Teknologi Maklumat, Majlis Daerah Tanjong Malim.

2. Dokumen yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bertutup dan berlakri, bertulis nombor dan tajuk sebutharga ke Majlis Daerah Tanjong Malim tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup dan dimasukkan ke peti sebutharga di Majlis Daerah Tanjong Malim, Peti Surat 59, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan.

3. Majlis Daerah Tanjong Malim (MDTM) tidak akan terikat menerima tawaran sebut harga terendah atau memberi apa-apa sebab sesuatu tawaran itu ditolak. Semua borang sebut harga serta dokumen sokongan tidak akan dikembalikan.

Yang Dipertua

Majlis Daerah Tanjong Malim

Peti Surat 59, 35900 Tanjong Malim

Perak Darul Ridzuan

Klik link di bawah untuk maklumat lanjut.

Tender Ref: 
MDTM/SH/BTMPR/03/2019
Tender Closing Date: 
Tuesday, 19 November 2019